נוגדי טפילים במקום
לכלבים וחתולים

עם דימתיקון: האלטרנטיבה הטובה ביותר לכימיקלים
פתרון יעיל ולא רעיל לעצירת פרעושים וקרציות, דימתיקון הוא מרכיב של כל המוצרים שלנו: זהו סיליקון הפועל על ידי חסימת חורי הנשימה של הטפילים. אלה מתים
על ידי חנק. אופן הפעולה הוא מכני ופיזי.
טפילים שבאים במגע עם דימתיקון ישתקמו ויפולו מהפרווה או ניתנים לצחצוח בקלות. פועל על כל שלבי החיים של טפילים: ביצים, זחלים וחרקים בוגרים.

Scroll to Top