הודעה משפטית

הניווט באתר אינטרנט זה כפוף לחקיקה והתקנות של לוקסמבורג, כמו גם לתנאים להלן. בעיון באתר, המשתמש מביע את הסכמתו ללא תנאי לתנאים הבאים.

האתר www.bonappetpetfood.com נמצא בבעלות בלעדית של Oasis-Shadrin group Sàrl, הרשומה ב-RCS Luxembourg. bonappetpetfood.com הוא סימן מסחרי של קבוצת Oasis-Shadrin של החברה.

אנו עשויים לעדכן מדי פעם את הצהרת פרטיות זו כדי לשקף שינויים בשירותים שלנו. אנו ממליצים לך לעיין מעת לעת בהצהרת פרטיות זו כדי לקבל מידע כיצד אנו מטפלים במידע שלך.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

הטקסטים, המותגים, הלוגו, המידע או האלמנטים המופיעים באתר זה הינם בבעלותה הבלעדית של Oasis-Shadrin group. שכפול חלקי או מלא של מידע, פיקטוגרמות, תמונות, תמונות, טקסטים, רצפי וידאו ומסמכים אחרים באתר מותר רק בהסכמה מראש ובכתב של Oasis-Shadrin group.

כל שכפול, ייצוג, תרגום, עיבוד או הפצה, כולו או חלקו, של תוכן זה של האתר, המצוטט לעיל, בכל תמיכה או בכל תהליך באשר הוא, מהווה הפרה, ואסור בהעדר הרשאה ומפורשת הסכמת קבוצת אואזיס-שדרין.

דיוק המידע – הודעה משפטית

האתר www.bonappetpetfood.com מיועד ללקוחות, ובאופן רחב יותר, לכל המתעניינים במוצרים ו/או בשירותים המוצעים על ידי האתר. נעשה כל מאמץ להציע את המידע העדכני, הנכון והמפורש ביותר שניתן. עם זאת, עלולות להתרחש שגיאות בשוגג במידע. בפרט אך מבלי להגביל דבר כאן, Oasis-Shadrin group מתנערת מכל אחריות לשגיאות דפוס ודיוק המידע שעלול להיכלל בדפי האינטרנט bonappetpetfood.com.
קבוצת אואזיס-שדרין שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
באתר זה עשויים להיות קישורים לאתרים אחרים (בבעלות Oasis-Shadrin group) לנוחות המשתמשים שלנו. כאשר אתה משתמש באחד מהקישורים הללו, אינך נמצא עוד באתר זה, הודעת פרטיות זו לא תחול ואתה כפוף למדיניות הפרטיות של אותו אתר חדש. כאשר אתה עוקב אחר קישור לאחד מהאתרים הללו קבוצת Oasis-Shadrin אינה מתחייבת לדיוק, מהימנות או עמידה בזמנים של מידע כלשהו המתפרסם על ידי אתרים חיצוניים אלה, ואינה מאשרת תוכן כלשהו, ואינה יכולה לשאת באחריות לאתרים אלה.
Oasis-Shadrin group ממליצה לך בחום להגן על עצמך מפני השפעות פיראטיות מחשב על ידי אימוץ תצורת מחשב מותאמת ומאובטחת, לרבות תוכנות סריקה ואנטי וירוס המתעדכנות באופן קבוע. Oasis-Shadrin group אינה יכולה לשאת באחריות לכל נזק שאתה עלול לסבול במהלך או לאחר ביקורך באתר זה.
Oasis-Shadrin group אינה נושאת באחריות לכל הפרעה בשירות של אתר זה.

הגנת מידע

הנתונים האישיים שנאספים באתר שלנו מעובדים על פי חוק מיום 2 באוגוסט 2002 להגנת יחידים בכל הקשור לעיבוד נתונים אישיים.

ייתכן שתתבקש לספק מידע אישי בטפסי הרשמה.
הנתונים האישיים יעובדו על ידי Oasis-Shadrin group לצורך בדיקה מסחרית, אלא אם כן יתבקש אחרת על ידי המשתמש. הם לא ישמשו לכל מטרה אחרת ולא יישמרו במערכות שלנו מעבר לתקופה הדרושה להשגת מטרות אלו.

נתונים אישיים מטופלים כסודיים לחלוטין ולא ייחשפו לצדדים שלישיים אלא אם זהות הנמענים נמסרה לך במהלך איסוף הנתונים, ובתנאי שהם נחוצים רק כדי להשיג את אותם מטרות.

על פי החוק המתוקן מ-2 באוגוסט 2002, יש לך הזכות לגשת, לשנות או להתנגד לכל עיבוד של הנתונים האישיים שלך. כדי לממש זכויות אלה, אתה יכול ליצור קשר עם contact@bonappetitpetfood.com.

עוגיות

Oasis-Shadrin group מודיעה כי האתר משתמש במערכת "גוגל אנליטיקס", "עוגיות" ונתונים הקשורים לכתובת ה-IP. בהתייעצות באתר, המשתמש מסכים לעיבוד הנתונים שלו על ידי גוגל אנליטיקס.
על ידי עיון באתר, "עוגיות" אחת או יותר, שאינן מכילות מידע אישי, עשויה להיות מוצבת בכונן הקשיח של המשתמש. ה"עוגיות" משמשות אך ורק כדי להקל על העברת מידע טכני; הם מופקדים ומאוחסנים בכונן הקשיח של המשתמש במהלך התייעצות עם האתר. שום "עוגייה" לא תופקד לצמיתות במחשב המשתמש.
קבוצת אואזיס-שדרין מתחייבת, מבלי שזו תהיה חובת תוצאה, להפעיל את כל האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח למשתמש את האבטחה והסודיות של הנתונים המועברים, אך מזכירה למשתמשים כי פרטיות ההתכתבות אינה מובטחת בכל אינטרנט. רֶשֶׁת.
המשתמש מסכים ומקבל כי כל גישה לאתר זה או כל שימוש באתר מתבצע באחריותו.
Oasis-Shadrin group ממליצה לך בחום להגן על עצמך מפני השפעות פיראטיות מחשב על ידי אימוץ תצורת מחשב מותאמת ומאובטחת, לרבות תוכנות סריקה ואנטי וירוס המתעדכנות באופן קבוע. Oasis-Shadrin group אינה יכולה לשאת באחריות לכל נזק שאתה עלול לסבול במהלך או לאחר ביקורך באתר זה.
נזכיר כי Oasis Shadrin-group נמנעת מלשלוח מיילים שמטרתם לאסוף מידע סודי (קודי גישה, סיסמאות או מספרי חשבון בנק).
במקרה של קבלת הודעות דואר אלקטרוני מסוג זה, חובה שהמשתמשים יודיעו ל-Oasis-Shadrin Group באופן מיידי ובשום מקרה לא יספקו מידע סודי המבוקש באופן אלקטרוני.
קבוצת אואזיס-שדרין אינה יכולה לשאת באחריות להפצת מידע סודי על ידי המשתמש עצמו.
אם למרות בדיקות סדירות, אתה מבחין בחריגות, או אם אתה נתקל בבעיות באתר זה, Oasis-Shadrin מודה לך על שהודיעה לך בחביבות לכתובת זו contact@bonappetitpetfood.com

עורך האתר

אתר זה פורסם עבור קבוצת אואזיס-שדרין. לכל שאלה לגבי אתר זה ותכניו, אנא שלח לנו דוא"ל לכתובת: contact@bonappetitpetfood.com.

חוק ישים

אתר זה נשלט בהתאם לחוקי לוקסמבורג.
החוקים והתקנות של לוקסמבורג חלים באופן בלעדי.
כל מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר bonappetitpetfood.com תהיה כפופה לחוק לוקסמבורג ובסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בלוקסמבורג.
רק הגרסה הצרפתית של האתר תקפה משפטית.
אם אינך מסכים לתנאים והגבלות אלו, אל תשתמש באתר זה.

Scroll to Top